Seyhan Kaymakamlığı Kurumsal Kapasitesini Geliştiriyor

Seyhan Kaymakamlığı Kurumsal Kapasitesini Geliştiriyor

Çukurova Kalkınma Ajansı desteği ile Seyhan Kaymakamlığı ve kaymakamlığa bağlı 13 hizmet biriminin kurumsal kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla BHS Gelişim Grubu 6 ay süreyle eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Proje, Seyhan Kaymakam Vekili – Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz’un teşrifi ve hizmet birimi müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısı ile başladı.

Seyhan Kaymakamlığı ve kaymakamlığa bağlı 13 kurumun, 20’yi aşkın temsilcisi ile gerçekleşmekte olan Kurumsal Kapasiteyi Arttırma ve Geliştirme Projesi, Seyhan Kaymakam Vekili – Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz’un teşrifi ve bağlı kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısı ile başladı. Projede şu ana dek, Prof. Dr. Şükrü Uğuz, Doç. Dr. Murat Koç, Yönetim Danışmanları Vedat Kahyalar, Hüseyin Barlık ve Selçuk Kiper; “Değişim ve Değişime Uyum”, “Gelişim için İyi Bir Fırsat; Çatışma Yönetimi”, “Zihinde Esneklik”, “Değişim ve Kurumsal Gelişim”, “Stratejik Yönetim” gibi konularda yönlendirici eğitimler verdi.

BHS Gelişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Barlık; “Kurumların sürdürülebilirliği ve esnekliği ancak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır.

Bu bağlamda, kurum kapasitesinin geliştirilmesi sürecinde görev alacak bireyleri nitelik ve nicelik bakımından geliştirme; organizasyonları kurma ve geliştirme, görev alacak bireyler ve kurumlar arasındaki eşgüdümü sağlama, karar verme mekanizmasını daha işler hale getirme ve toplumu kurum politikaları hakkında bilgilendirerek toplumsal katılımı sağlama gibi uğraşlar çalışmaların temel konularını oluşturmaktadır” dedi.

Bir cevap yazın