Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Kovid-19 alarmı! İşte tüm birimlere gönderilen genelge

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Kovid-19 alarmı! İşte tüm birimlere gönderilen genelge

Covid­19 Kriz Yönetim Merkezinin 17.08.2020 tarihinde Genel Sekreterimiz Dr.Ergül Halisçelik Başkanlığında ve Prof.Dr. Yeşim TAŞOVA’ nın katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantısında birçok yeni karar alındı.

Son günlerde Adana Büyükşehir Belediyesi merkez binada birçok personelin birinci derece yakınlarında ve personellerde koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalışan personellerde de testlerin pozitif çıkması sonucunda, çalışanların karantinaya alındığı ve birimin geçici olarak görev yapmayacağı öğrenildi.

Bürolarda maske takmanın zorunlu hale geldiği büyükşehirde bulaşın yayılmasına karşın alınan önlemlerin üst düzeye çıkarıldığı görüldü.

Tüm birimlere gönderilen genelgede alınan kararlar şöyle:

Adana Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 30.07.2020 Tarih ve 2020/91Sayılı Kararı ile ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda çalışanlarımızın mesai saatleri içerisinde maske kullanması zorunludur.

Tıbbi maske kullanımının elverişli olmadığı durumlarda ilgili birimlerce bez maske konusu gündeme alınacaktır.

Ziyaretçiler maske kullanacak, maskesi olmayana maske verilecek ve ziyaret süresinin kısa tutulması konusunda gerekli uyarılar yapılacaktır.(Mümkünse bina girişlerine bununla ilgili bilgilendirme afişleri asılacaktır.)

Çalışanların ve ziyaretçilerin işyerine girmeden temassız ateş ölçerle ateşleri kontrol edilecek ve ateşi olanlar sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. Ateş ölçümü alnın yan tarafından (şakak) 90 derecelik açıyla fiziksel mesafe korunarak yapılacaktır.

Bina girişleri ile bürolarda dezenfektan bulunacak ve çalışanlar belirli aralıklarla ellerini dezenfekte edecektir.

Kapı kolları, merdiven korkulukları, masalar, koltuk kenarlıkları, asansör kapıları ve düğmeleri, ellerin temas ettiği her alan, 1/100 ‘lük hipoklorit çözeltisi ile saat başı temizlenecektir.(Mümkünse bu iş ile ilgili personel görevlendirilecektir.)

Tuvalet, banyo, lavabo gibi bulaş riskinin yüksek olduğu alanlar 1/10’luk hipoklorit özeltisiyle dezenfekte edilecek ve bu işlem sırasında temizlik personeli kişisel koruyucu malzemelerini (maske, eldiven v.s) mutlaka kullanacaktır.

Vardiya değişimlerinde; araçlar ve diğer ekipmanlar her kullanımdan önce yeni kullanıcı tarafından 1/100’ lük hipoklorit çözeltisi ile dezenfekte edildikten sonra kullanılacak ve başka bir kullanıcı tarafından kullanımına müsaade edilmeyecektir. (Gerekli ise bu iş ile ilgili personel görevlendirilecektir.)

Telefon, klavye¬bilgisayar, kalem, mühür v.b. araç¬ ortak kullanılmayacak, kullanılacaksa öncesinde ve sonrasında eller mutlaka dezenfekte edilecektir.

Toplu taşıma araçları (metro, otobüs, personel servisleri v.s) belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.

Çay ocaklarında sadece bir personel görevlendirilecek, görevli personel harici içeriye kimse alınmayacak, hijyen kurallarına özen gösterilecek ve ziyaretçilere çay¬kahve ikramı v.s sınırlandırılacaktır.

Soyunma ve giyinme odalarında temizlik ile dezenfeksiyon işlemleri sıkılaştırılmalı ve kişi başına 4 metrekare olacak şekilde kullanılacaktır. Bu odaların girişlerine içeride aynı anda bulunabilecek personel sayısı yazılı olarak belirtilecektir.

Çalışanlar iş kıyafetlerinin hijyenine dikkat edecek, iş giysilerinin ve koruyucu ekipmanların çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılması sağlanacak ve havalandırılmaları konusunda bilgilendirilecektir.

Çalışanlar ve ziyaretçiler dâhil iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılacak ve işyerlerinde 1,5 metrelik fiziksel mesafe kuralına dikkat edilecektir.

Çalışanlar tokalaşma, öpüşme ve sarılmadan kaçınacak ve konuyla ilgili gerekli uyarılar yapılacaktır.

Asansöre biniş kapasitesi sınırlandırılacak mümkünse merdivenlerden iniş¬çıkış sağlanacak ve konuyla ilgili bilgilendirme afişler asılacaktır.

Mescitte fiziksel mesafe kuralına uyulacak ve 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır.

Bina dışında sigara molalarında 1,5 metrelik fiziksel mesafe kuralına dikkat edilecektir.

Hizmet araçlarında taşıma kapasitesinin üzerinde yolculuk yapılmayacaktır.

Mümkünse muhtemel COVID¬19 maruziyetini önlemek adına kalabalık ortamlar (toplantı vb.) oluşturulmayacak, planlanan toplantılar ertelenecek veya tele/video konferans olarak yapılacaktır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile ( kişi başına 4 m2 ) gerçekleştirilecek ve gerekli hijyen kurallarına uyulacaktır.

Ziyaretçilerle büroda yapılan görüşmeler 15 dakikayı geçmeyecek şekilde düzenlenecektir.

Öğle arasında bürolar havalandırılacaktır.

İklimlendirme sistemleri Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan ‘’Covıd¬19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler’’ başlığı altında belirtilen kurallara uygun hale getirilecektir.

Sağlık kuruluşlarınca Covid¬19 virüsü testine tabi tutulan çalışanımız iş yerine dönmeden önce birim amirlerine (Şube Müdürü veya Daire Başkanına) bilgi vermeden işbaşı yapmayacaktır.

Ailesinde ya da yakın çevresinde Covid¬19 virüsü tespit edilen çalışanımız evlerinde 14 günlük izolasyonda kalacağına dair imzalamış olduğu Taahhütnameyi( Evde Covid¬19 Hastası Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu) çalıştığı birime iletecek ve birimince bu evrak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirilecektir.

Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi esnasında hastalık (Covid¬19) tespit edilen personel bulunması halinde test sonuçlarının ivedilikle Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına ulaşması sağlanacak ve çalışanımız ile yakın temaslı olan personel test yaptırması için sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

Bir cevap yazın